Mũi taro xoắn chuyên thép SP OX P1 3M06

Lượt xem: 414

Mã sản phẩm SPP3.0HX
Mô tả sản phẩm SP OX P1 3M06
Hãng sản xuất YAMAWA
Xuất xứ Japan
Vật liệu HSS
Quy cách M3x0.6
Bước ren TPI 0.5 mm
Tổng chiều dài L 46 mm
Chiều dài me cắt l 9 mm
Chiều dài cổ cắt ln 14 mm
Chiều dài cán ls 26 mm
Đường kính cán Ds 4 mm
Kích thước đuôi taro K 3.2 mm
Chiều dài đuôi taro lk 6 mm

Liên hệ tư vấn: 0979540178 – 0989563455 – 0383900179

Giá bán:

180.000

Khuyến mại: Liên hệ
- Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM với đơn hàng trên 3 triệu
- Cung cấp đầy đủ CO/CQ cho tất cả mặt hàng phân phối
- Bảo hành chính hãng, giao hàng toàn quốc

Mũi taro xoắn chuyên thép SP OX Yamawa

Size Class Code Chamfer L (mm) l (mm) ln (mm) ls (mm) Ds (mm) K (mm) lk (mm) No.of flute Type
M1.4×03 P1 SPP1.4CX 2.5P 36 5.4 12 24 3 2.5 5 2 1
M1.6×0.35 P1 SPP1.6DX 2.5P 36 6.3 12 24 3 2.5 5 2 2
M1.7×0.35 P1 SPP1.7DX 2.5P 36 6.3 12 24 3 2.5 5 2 2
M2x0.4 P1 SPP2.0EX 2.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 3
M2.5×0.45 P1 SPP2.5FX 2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3
M2.6×0.45 P1 SPP2.6FX 2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3
M3x0.5 P1 SPP3.0GX 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 3
M3x0.5 P2 SPQ3.0GX 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 3
M3x0.5 P3 SPR3.0GX 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 3
3M0.6 P1 SPP3.0HX 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 3
M3.5×0.6 P1 SPP3.5HX 2.5P 46 11 16 26 5 4 7 3 3
M4x0.7 P2 SPP4.0IX 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 3
M4x0.7 P3 SPR4.0IX 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 3
M4x0.5 P1 SPP4.0GX 2.5P 52 9 17 29 5 4 7 3 3
M4.5×0.5 P1 SPP4.5GX 2.5P 60 9 21 33 5.5 4.5 7 3 4
M5x0.8 P2 SPQ5.0KX 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 4
M5x0.8 P3 SPR5.0KX 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 3
M6x1 P2 SPQ6.0MX 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3
M6x1 P3 SPR6.0MX 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3
M6x0.75 P2 SPQ6.0JX 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3
M7x1 P2 SPQ7.0MX 2.5P 70 19 26 36 6.2 5 8 3 3
M8x1.25 P2 SPQ8.0NX 2.5P 70 19 26 36 6.2 5 8 3 5
M8x1.25 P3 SPR8.0NX 2.5P 70 19 26 36 6.2 5 8 3 5
M8x1 P2 SPQ8.0MX 2.5P 70 19 26 36 6.2 5 8 3 5
M10x1.5 P2 SPQ010OX 2.5P 75 23 26 38 7 5.5 8 3 5
M10x1.25 P2 SPQ010NX 2.5P 75 23 26 38 7 5.5 8 3 5
M10x1.25 P3 SPR010NX 2.5P 75 23 26 38 7 5.5 8 3 5
M10x1 P2 SPQ010MX 2.5P 75 23 26 38 7 5.5 8 3 5
M12x1.75 P2 SPQ012PX 2.5P 82 26 26 42 8.5 6.5 9 3 5
M12x1.5 P2 SPQ012OX 2.5P 82 26 26 42 8.5 6.5 9 3 5
M12x1.25 P2 SPQ012NX 2.5P 82 26 26 42 8.5 6.5 9 3 5
M12x1 P2 SPQ012MX 2.5P 82 26 26 42 8.5 6.5 9 3 5
M14x2 P2 SPQ014QX 2.5P 88 26 26 45 10.5 8 11 3 5
M14x1.5 P2 SPQ014OX 2.5P 88 26 26 45 10.5 8 11 3 5
M14x1.25 P2 SPQ014NX 2.5P 88 26 26 45 10.5 8 11 3 5
M14x1 P2 SPQ014MX 2.5P 88 26 26 45 10.5 8 11 3 5
M16x2 P2 SPQ016QX 2.5P 95 26 26 48 12.5 10 13 3 5
M16x1.5 P2 SPQ016OX 2.5P 95 26 26 48 12.5 10 13 3 5
M16x1.25 P2 SPQ016NX 2.5P 95 26 26 48 12.5 10 13 3 5
M16x1 P2 SPQ016MX 2.5P 95 26 26 48 12.5 10 13 3 5
M18x2.5 P3 SPR018RX 2.5P 100 33 26 51 14 11 14 4 5
M18x1.5 P2 SPQ018OX 2.5P 100 33 26 51 14 11 14 4 5
M20x2.5 P3 SPR020RX 2.5P 105 33 26 50 15 12 15 4 6
M20x1.5 P3 SPR020OX 2.5P 105 33 26 50 15 12 15 4 6
M20x1 P2 SPR020MX 2.5P 105 18 26 50 15 12 15 4 7
M22x2.5 P3 SPR022RX 2.5P 115 33 26 55 17 13 16 4 6
M22x1.5 P3 SPR022OX 2.5P 115 33 26 55 17 13 16 4 6
M24x3 P3 SPR024SX 2.5P 120 39 26 55 19 15 18 4 6
M24x1.5 P3 SPR024OX 2.5P 120 39 26 55 19 15 18 4 6
M27x3 P3 SPR027SX 2.5P 130 39 26 60 20 15 18 4 6
M27x2 P3 SPR027QX 2.5P 130 39 26 60 20 15 18 4 6
M28x1.5 P3 SPR027SX 2.5P 135 46 26 62 23 17 20 4 6
M30x3.5 P4 SPS030TX 2.5P 135 46 26 62 23 17 20 4 6
M30x3 P3 SPR030SX 2.5P 135 46 26 62 23 17 20 4 6
M30x2 P3 SPR030QX 2.5P 135 46 26 62 23 17 20 4 6
M30x1.5 P3 SPR030OX 2.5P 135 46 26 62 23 17 20 4 6
M32x2 P3 SPMR032QX 2.5P 145 46 26 67 24 19 22 4 6
M33x3.5 P3 SPMS033TX 2.5P 145 46 26 67 25 19 22 4 6
M36x4 P4 SPMS036UX 2.5P 155 52 26 71 28 21 24 4 6
No.2-56UNC P1 SPPUN2EX 2.5P 42 8.1 12 27 3 2.5 5 2 3
No.4-40UNC P1 SPPUN4HX 2.5P 46 9 14 25 4 3.2 6 2 3
No.5-40UNC P1 SPPUN4HX 2.5P 52 11 16 28 5 4 7 3 3
No.6-32UNC P2 SPQUN6JX 2.5P 52 11 17 27 5 4 7 3 3
No.8-32UNC P2 SPQUN8JX 2.5P 60 13 22 31 5.5 4.5 7 3 3
No.10-24UNC P2 SPQUNAMJX 2.5P 60 13 22 32 5.5 4.5 7 3 3
No.10-32UNF P2 SPQUNAJX 2.5P 60 13 22 32 5.5 4.5 7 3 3
1/4-28UNC P2 SPQU04NX 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3
1/4-28UNF P2 SPQU04KX 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3
5/16-18UNC P2 SPQU05KX 2.5P 70 19 26 36 6.2 5 8 3 5
5/16-24UNF P2 SPQU05MX 2.5P 70 19 26 36 6.2 5 8 3 5
3/8-16UNC P2 SPQU06PX 2.5P 75 23 26 38 7 5.5 8 3 5
3/8-24UNF P2 SPQU06MX 2.5P 75 23 26 38 7 5.5 8 3 5
7/16-14UNC P3 SPRU07PX 2.5P 82 26 26 42 8.5 6.5 9 3 5
7/16-20UNF P2 SPQU07NX 2.5P 82 26 26 42 8.5 6.5 9 3 5
1/2-13UNC P3 SPRU08RX 2.5P 88 26 26 45 10.5 8 11 3 5
1/2-20UNF P2 SPQU08NX 2.5P 88 26 26 45 10.5 8 11 3 5
9/16-18UNF P2 SPQU09OX 2.5P 95 26 26 48 12.5 10 13 3 5
5/8-11UNC P3 SPRU10UX 2.5P 95 26 26 48 12.5 10 13 3 5
5/8-18UNF P3 SPQU10OX 2.5P 95 26 26 48 12.5 10 13 3 5
3/4-10UNC P2 SPRU12VX 2.5P 105 33 26 50 15 12 15 4 6
3/4-16UNF P3 SPRU12PX 2.5P 105 33 26 50 15 12 15 4 6
7/8-9UNC P3 SPRU14WX 2.5P 115 33 26 55 17 13 16 4 6
7/8-14UNF P3 SPRU14QX 2.5P 115 33 26 55 17 13 16 4 6
1-8UNC P3 SPRU16XX 2.5P 125 39 26 58 19 15 18 4 6
1-12UNF P3 SPRU16SX 2.5P 125 39 26 58 19 15 18 4 6
11/2-6UNC P4 SPMSU24ZX 2.5P 165 52 26 76 30 23 26 4 6
11/2-12UNF P3 SPMRU24SX 2.5P 165 52 26 76 30 23 26 4 6
1/8W40 P1 SPPW02HX 2.5P 52 11 16 28 5 4 7 4 3
5/32W32 P2 SPQW2HJX 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 3
3/16W24 P2 SPQW03MX 2.5P 60 13 21 32 5.5 4.5 7 3 3
1/4W20 P2 SPQW04MX 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3
5/16W18 P2 SPQW05OX 2.5P 70 19 26 36 6.2 5 8 3 5
3/8W16 P2 SPQW06PX 2.5P 75 23 26 38 7 5.5 8 3 5
7/16W14 P3 SPRW07QX 2.5P 82 26 26 42 8.5 6.5 9 3 5
1/2W12 P3 SPRQ08SX 2.5P 88 26 26 45 10.5 8 11 3 5
5/8W11 P3 SPRW10UX 2.5P 95 26 26 48 12.5 10 13 3 5
3/4W10 P3 SPRW12VX 2.5P 105 33 26 50 15 12 15 4 6
7/8W9 P3 SPRW14WX 2.5P 115 33 26 55 17 13 16 4 6
1W8 P3 SPRW16XX 2.5P 125 39 26 58 19 15 18 4 6
11/4W7 P4 SPMSW20YX 2.5P 145 46 26 67 24 19 22 4 6
11/2W6 P4 SPMSW24ZX 25P 165 52 26 76 30 23 26 4 6

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về thông tin sản phẩm

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KIM NGÂN

Image result for icon địa chỉ Địa chỉ: Số 29/3, Đường DT 743, Khu Phố 2, Phường An Phú , Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Image result for icon điện thoại Hotline: 0979540178 – 0989563455 – 0383900179
Trang mạng: kimngan-industrial.com
Image result for icon email E-mail: admin@kimngan-industrial.com
Trọng lượng 0.2 kg
Kích thước 8.5 × 1.9 × 1.9 cm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mũi taro xoắn chuyên thép SP OX P1 3M06”

error: Content is protected !!